FECR

Büyüleyici bir fecr hali

Fecr, kelime olarak doğuş anlamı taşıyan, doğuşun ve varoluşun, kimliğin ve aidiyetin bir parçasını oluşturan derin bir anlama bürünen dört harflik bir anlamın timsali. Kelimenin kökeninden yola çıkarak varlık gösteren uluslararası üreten, çalışan ve yaşayan doksan dokuz inter disipliner sanatçı ise, varlık ve yokluk, yaratılış ve doğuş, karanlık ve aydınlık arasındaki keskinliği alacakaranlığın büyüleyici atmosferi olarak sergiye taşıyor.

Basında Biz

Etkinlikler

DENEYİM AKTARIMI

8 Mayıs Çarşamba / PROF.DEVRİM ERBİL

ÇAĞDAŞIN İÇİNDEKİ GELENEKSEL RUH Geleneksel Türk ve Doğu sanatları ile Batı resim geleneğini ustaca harmanlayan Prof. Devrim Erbil, izlerini sürdüğü kültürün ve sanatının üzerine deneyimleri

PERFORMANS PLATFORMU

6 Mayıs Pazartesi / GHALEB HAWİLA

RESİMSEL KALİGRAFİ PERFORMANSIUluslararası platformlarda, iç ve dış kamusal alanlarda büyük boyutta eserler üreten Lübnanlı genç sanatçı Ghaleb Hawila, “Resimsel Kaligra Performansı” gerçekleştirecek. A PICTORAL CALLIGRAPHY

7 Mayıs Salı / BAHMAN PANAHİ

MUSICALLIGRAPHY / KALİGRAFİ’NİN RİTMİ PERFORMANSIFransa’da yaşamını sürdüren İranlı müzisyen ve hattat Bahman Panahi; iki farklı sanat disiplininin bir bütünlük içinde üretim sürecini göstereceği “MUSICALLIGRAPHY/Kaligrafi ’nin

8 Mayıs Çarşamba / JAHONGİR ASHUROV

SULUBOYA İLE ÖZEL RESİM TEKNİĞİ PERFORMANSIÖzbek sanatçı Jahongir Ashurov “Suluboya ile Özel Resim Tekniği Performansı” gerçekleştirecek. A SPECIAL PAINTING TECHNIQUE WITH WATERCOLOUR PERFORMANCEThe Uzbek artist

9 Mayıs Perşembe / ABDULVAHAP ERTEKİN

GELENEĞİN İZİNDE EVRENSEL EBRU SANATI PERFORMANSIUluslararası platformlarda ebru sanatı üzerine yaptığı eğitim programları ve etkinlikler ile Türk kültür ve sanatını dünyaya duyuran genç ebru sanatçısı

10 Mayıs Cuma / SEBA JAFARI

MİNYATÜRDE LAVİ TEKNİĞİ PERFORMANSITürkiye’de sanat eğitimini alan İranlı genç minyatür sanatçısı Seba Jafari ‘’Minyatür’de Lavi Tekniği Performansı” gerçekleştirecek. A TECHNIQUE OF LAVI IN MINIATURE PERFORMANCEThe

Menü