6 Mayıs Pazartesi / GHALEB HAWİLA

RESİMSEL KALİGRAFİ PERFORMANSI
Uluslararası platformlarda, iç ve dış kamusal alanlarda büyük boyutta eserler üreten Lübnanlı genç sanatçı Ghaleb Hawila, “Resimsel Kaligra Performansı” gerçekleştirecek.

A PICTORAL CALLIGRAPHY PERFORMANCE
Ghaleb Hawila, a young Lebanese artist who produces large scale works in international platforms, indoor and outdoor public spaces, will perform “The Performance of Pictorial Calligraphy

Etkinlik Tarihi:

6 Mayıs Pazartesi / 6 May Monday 2019

14.00 / 15.00 TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZE BAHÇESİ

Menü