BAŞAK ÇORAKLI

İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı’ndan 2000 yılında lisans diploması alarak mezun oldu. 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Çini Onarımları Programı’ndan Yüksek Lisans derecesini aldı. Kültür Bakanlığının 2005 yılında açtığı 13. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmasında Çini Deseni dalında Başarı Ödülü aldı. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Çini Onarımları Programı’nda Sanatta Yeterlik çalışmasına başladı. 2012 yılında Sanatta Yeterlik kapsamında Accademia di Belle Arti di Bologna-İtalya’da Restorasyon ve Dekorasyon Bölümlerinden varak restorasyonu, mozaik ve seramik dersleri alarak atölye çalışmalarına katıldı. 2013 yılında Sanatta Yeterlik Tezini verdi. 2014’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanat- lar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Bugüne kadar Türkiye ve yurtdışında pek çok sergiye katıldı, uzmanlık alanı ile ilgili sempozyumlarda bildiriler verdi. Çalışmalarına İstanbul, Cihangir’deki atölyesinde devam etmektedir.

She was born in Istanbul. She graduated from Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts, Department of Traditional Turkish Arts, Department of Ancient Tile Restoration in 2000. In 2003, she received her MSc degree from Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Social Sciences, Department of Ancient Tile Repairs. She received the Achieve- ment Award in Tile Design at the 13th State Turkish Decorative Arts Competi- tion organized by the Ministry of Culture in 2005. In 2005, she was appointed as a research assistant to Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Traditional Turkish Arts, Old Tile Repairs. In 2006, she started to study for Prociency in Arts in Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Social Sciences, The Programme of Ancient Tile Repair Works. In 2012, she attended to work- shops about restoration of lamination, mosaic and ceramic in Restoration and Decoration Departments of Accademia di Belle Arti di Bologna-Italy within the scope of the Proficiency in Art Program. In 2013 she received Proficiency in Art degree. In 2014, she was appointed as Assistant Professor to the Ancient Tile Repairs Art Major of Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts, Traditional Turkish Arts Department. She has participated in many exhibitions in Turkey and abroad and has made presentations in symposiums related to his area of expertise. She continues her works in her studio in Cihangir, Istanbul.

Menü