CAZIM HADZIMEJLIC

1964 yılında Zenica, Bosna Hersek’te doğdu. 1991 yılında İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hat Sanatı ve Ciltçilik Sanatı Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tarihi – Hat Sanatı Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Doktora derecesini 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden (Kitap, Koruma ve Restorasyon Sanatı) doktorasını aldı. 1992-2002 yılları arasında “Mimar Sinan” Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalıştı. 2000 yılından bugüne, Saraybosna Üniversitesi “Sanat Akademisi” nde öğretim üyeliği yapmaktadır. 2004’ten beri, Saraybosna’daki Felsefe Fakültesi’nin Sanat Tarihi Bölümü’nde, İslam Sanatı, 16. yüzyıl Mimarlığı ve İslam Arkeolojisi dersleri vermektedir. Bugüne dek yurtdışında ve Bosna Hersek’te 45 kişisel sergi açmış, 95 grup sergisine, birçok yayınlanmış makaleyle 40 konferans ve sempozyuma katılmıştır. Bunların yanısıra, geleneksel İslam sanatı alanında 3 kitap ve birçok makale yayınlamıştır. Eserleri çeşitli devlet ve özel koleksiyonlarında yer almaktadır. Çalışmalarına Saraybosna’da devam etmektedir.

He was born in 1964 in Zenica, Bosnia and Herzegovina. He was graduated from Mimar Sinan University in Istanbul, Faculty of Fine Arts, Department of Calligraphy and Art of Bookbinding in 1991. He received his masters degree in 1994 from Istanbul Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department History of Art – Calligraphy. He received his PhD degree in Mimar Sinan University, Department Of History Of Art (Book, Conservation and The Art of Resto- ration) in 1997. Between 1992-2002, he worked at the “Mimar Sinan” University, Faculty of Fine Arts. He has been teach- ing in “Academy of Arts” in University of Sarajevo since 2000. He is the lecturer of Islamic art, 16th century Architecture and Islamic Archeology at the Philosophy Faculty in Sarajevo, Department History of Art since 2004. So far he has opened 45 solo exhibitions, attended 95 group exhibitions in abroad and in the country. He has participated more than 40 conferences and symposiums, with many published articles. Additionally, he has published 3 books and pleanty of articles from eld of tradiotional Islamic art. His works can be found in various state and private collections. He continues his works in Sarajevo.

Menü