Fecr

Büyüleyici bir fecr hali

Fecr, kelime olarak doğuş anlamı taşıyan, doğuşun ve varoluşun, kimliğin ve aidiyetin bir parçasını oluşturan derin bir anlama bürünen dört harflik bir anlamın timsali. Kelimenin kökeninden yola çıkarak varlık gösteren uluslararası üreten, çalışan ve yaşayan doksan dokuz inter disipliner sanatçı ise, varlık ve yokluk, yaratılış ve doğuş, karanlık ve aydınlık arasındaki keskinliği alacakaranlığın büyüleyici atmosferi olarak sergiye taşıyor.

Fecr hali doğanın ve yaşamın içinde dünyanın gün doğumu ile birlikte varlık gösterdiği, canlandığı, uyandığı bir zamanı betimlerken RAMART PLATFORM’un da ilk sergisi olarak canlılık ve yaşam, devamlılık ve varlık arasında aktif bir köprü kuruyor. FECR sergisinde küresel açıdan birbirinden farklı, deneysel mecralarda üreten çeşitli kuşaklara sahip doksan dokuz sanatçı yer alıyor. Fecr olma halini ele alıp, doğuş ve batış, yaşam ve ölüm arasındaki soyut imgeleri referans olarak sorgulayan sanatçılar dünyanın yedi kıtasının sınırlarını kaldırıp, sınırsız ve iklimlerarası bir geçiş ile tek zaman ve mekanda yapıtlarını izleyiciye sunuyorlar.

Fecr dünyanın kısır döngüsü içinde olağanlaşan ancak mucizevi bir şekilde her gün Doğu’dan yeniden doğan Güneş’in yarı ölümlü hale dönüşen hayatı dirilttiği anı temsil eder. Bir gün daha başlar, bir gün önceye ithafen… Dünya üzerindeki tüm yaşamlar, hayat ve ölümler canlılık kaynağı Güneş’e bağlıdır. Güneş bir an doğmadığında yavaş yavaş her şeyin sonuna gelinmesi an meselesidir. Ancak gün doğduğu anda çiçekler açar, kuşlar uyanır, doğa ve insan hayatı yeniden varolur. Gün doğumu öncesi, semadaki yıldızlar yavaş yavaş yok olmaya, silikleşmeye ve kayboluşa doğru gider, ta ki gün batana ve gece olana kadar. Lakin yıldızlar ve ayın sessizliği, görünmezliğe büründüğü anlarda yeni bir evre can bulur, alacakaranlık. Tan vakti, seher vakti. Sabahın en derin, en sessiz, en masum hali. Masumiyet, naiflik ve derin bir sessizlik içinde uyanan yaşam en büyüleyici anlardan biridir. İşte bu Fecr anının ta kendisidir.

Fecr somut olarak bir uyanış, dünyanın fanileşmesi yaşamın belirmesi anıdır. Aydınlık ve karanlık arasındaki dualitenin ve ince tezatlığın arasındaki bir oluş, varlık halidir. Tıpkı yaşam ve ölüm arasındaki soyut, görünmez ve kısa bir memento gibidir bu devir. En derin karanlıklardan, en çıkılmaz denen gecelerden, en yoğun anlardan bir uyanış, bir silkelenme, bir direniş, umuda, nefese, canlılığa ve tazeliğe götüren varlığın içini ürperten, yokluğun sorgulanacağı zamandır. Karanlık ve aydınlık arasındaki bilincin ve bilinçsizliğin, umudun ve umutsuzluğun derin ve yoğun anlarından çıkış, kurtuluştur. Canlıların uyandığı, yeni bir günün başladığı, yeni bir devrin sürdüğü bir sonraki karanlığa kadar fani hayatın kestirilemez hızı içindeki akışına kapıldığı yeni bir zamandır.

Sergi Fecr’in şiirsel, naif, naratif, dünyevi, canlı ve cansız durumlarına odaklanırken, birbirinden farklı üsluplarda üreten sanatçılar ile disiplinlerarası bir yaklaşımı içinde barındırıyor. Yirmi iki ülkeden farklı jenerasyonlarda sanatçılar plastik dillerde resim, heykel, baskı, hat, tezhip, ebru, minyatür, katı ve dijital sanatlar açısından ise video gibi disiplinler ile Fecr halini ele alıyorlar. Birbirinden farklı tekniklerde ve üsluplarda çalışan sanatçıların ortak noktaları Fecr olup, birbirileri ile kesişen paralellikleri ise kültürlerarası ve medeniyetlerin heterojen birlikteliği.

Çok boyutlu, çok kültürlü ve çok yönlü üretimler ile geleneksel ve çağdaşın Doğu ve Batı sentezi arasında çeşitli bağlar ile kurulduğu Fecr sergisi büyüleyici birliktelikler yaratarak yeni algı ve anlam kapılarını sunuyor. Karanlık ve aydınlık arasında kalan Fecr vakti dünyadaki tüm ayrımların dönüştürülebileceği bir yeni güne daha kapı açıyor. Sergide ise açılan her yeni kapı, kültürel bir karmayı, sentezlenmiş ve iç içe geçmiş bir medeniyetin simgesini ortaya koyuyor. Yan yana gelmiş olan bir ebru çalışması ve bir çağdaş sanat eserinin sunduğu bağımsız ancak kasıtlı birliktelik, umutsuz ve pesimist dünyanın değişebileceğine dair bir umut kırıntısını izleyiciye im olarak veriyor. Sergi umudun ve değişimin izlerinden bir dünya tahayyülünü sunarken, değişimin imkanlarını ise çeşitlendiriyor. Baskı ve resim, video ve heykel arasındaki tuhaf ve çarpıcı göstergeler ile varlık ve yokluğun, umudun ve umutsuzluğun soyut ve somut varyasyonlarını izleyiciye aktarıyor. FECR sergisi dünya ve hayat, yaşam ve ölüm, varlık ve yokluk, sonsuz ve bitiş gibi kavramları Doğu ve Batı arasındaki eklektik medeniyetlerin çeşitli odakları ve birleşimleriyle oluşturulmuş sanat eserleriyle izleyiciye aktarıyor. Yaşamsal döngüler ve çarpıcı kültürel bellekler ile yan yana gelen çeşitli medyumlardaki eserler çok kültürlü ve iç içe geçmiş gelenekleri ele aldığı kadar dünyayı, yaşamı ve insanı, umudu ve değişimi de ön plana alıyor.

Güneşin her doğum anı ve dünyanın her yirmi dört saati, insana, yaşama sunulmuş yepyeni bir hediye. Güneşin doğumu ile geceyi, gecenin gelişi ile de gündüzü anımsamak. Biten ve başlayan döngüler içinde yaşam ve ölümü sorgulamak. Tinsellik ve realitenin sınırları arşınlarken varlığın kati sebeplerine anlam aramak. Güneşin natural ışınları arasında her yeni doğan gün ile değişime kucak açmak ve varlığın sürüyor olmasına şükür etmek. Hüsranlardan neşeye, cansızlıktan can’a kavuşmak. Doğanın sunduğu mucizeler ile yaşamın sürdüğüne şahit olmak. Benliğin ve kimliğin devamı, yaşamın ve umudun sürekliliği için her yeni gün yepyeni bir an. Yepyeni bir Fecr, rutin ve olağan ama nefes kesici şekilde büyüleyici bir an, Fecr.

Sabahın en dingin, en sakin zamanlarında tüm her şeyin geride kaldığı karanlıklardan uyanmak, ince meltemler içinde umudun sessiz fısıltısına kulak kabartmak. Gelen yeni güne şiir gibi bir gülümseme ile merhaba demek. Ruhun ve bedenin sabahın derin serinliğinde ince titremelerle canlandığını ve ümitle dolduğunu hissetmek. Neden olmasın? Her yeni doğan günde yeni bir umut ve yeni bir yaşam neden başlamasın?

FECR sergisi işte tam da bu anda böyle bir vesileyle geleneksel ve çağdaş sanatı odağına alarak birbirine ilintili bir çatı altında, birbirlerinden beslenen zengin Doğu ve Batı kültürlerinin bir karması olarak ortaya çıkıyor. Doğu ve Batı’nın katıksız ve karşılıksız birlikteliği karşısında ilk kez iki kültürün ve bakışın bağımsız bir vizyon ile bir araya getirildiği, buluşturulduğu bir kültürel platform olarak alternatif ve deneysel bir zenginlik ve çok kültürlü bir imge sunuyor. Doğu ve Batı’nın, çağdaş ve gelenekselin aynı çatıda buluşmasında bu çarpıcı estetiklere sahip görsel harmoniyi kabul eden ve etmeyenlerin, optimist ve yapıcı birliktelikleri sayesinde yüzünü Doğu’ya ve Batı’ya dönen, kültürel katmanlar yaratan sergi büyüleyici bir atmosfer içinde izleyiciye görsel bir şölen sunuyor. Nefes kesici birlikteliklerin beşiği olan FECR, Batı ve Doğu’nun muhteşemliğini, çağdaş ve geleneksel sanatların kusursuz birlikteliğini izleyiciye çarpıcı bir bütünsellik ve birliktelik ağında sunuyor.

The State of an Enchanting Fecr

Fecr, having the meaning of dawn, emerging and being born, composing a piece of generation and existence, identity and belongingness, is a four letters word and a symbol of a deeper sense. Using deeper meaning of the word, showing an existence, internationally producing, working and living ninety-nine inter discipliner artists carry this enchanted atmosphere of sharp difference between existence and absence, emergence and being born, dark and bright to the exhibition.

The state of fecr in nature and life together describes the time in which the world emerges, exists and awakens with sun rise. In the first exhibition of RAMART PLATFORM, it builds an active bridge between vitality and life and, continuity and presence. The exhibition FECR features ninety-nine artists from different generations who are globally diverse, producing on experimental media. Taking the state of fecr, questioning the abstract images between sun rise and sun set and, birth and death as a reference, the artists lift the boundaries of the seven continents of the world and present their art works to art lovers with an unlimited and intercultural transition at one time and destination. Fecr represents the moment of the Sun, which was normalized in the vicious circle of the world, but miraculously resurrecting the life that had turned into a half-mortal form by arising from the East every day. Another day starts dedicated to one day before… All living beings on Earth, life and death are connected to the Sun, the source of vitality. It is only a matter of time before everything comes to an end when the sun does not rise. But when the day is born, flowers bloom, birds awaken, and nature and human lives re-exist. Before sunrise, the stars in the sky slowly move towards extinction, fading and disappearing until the sun is on and till the night comes. However at the moment of the silence of the stars and the moon become invisible, a new stage comes to life, twilight. The break of the dawn, aurora… Deepest, quietest, the most innocent form of the morning. It is the most fascinating moments of the life awakened in innocence, naivety and deep silence. This is the moment of the fecr itself.

Fecr is perceptibly the moment of an awakening, the mortalization of the world and the emergence of the life. It is a state of existence and emergence between the duality and subtle contest of the light and the dark. It is exactly like the abstract, invisible, short memento between life and death. It is the time of the awakening from the most intense moments, from the deepest darkness, the most intractable nights, of a shakeout, of a resistance, of shivering of the existence leads to hope, breath and vitality, of questioning the absence. It is the way out and salvation from the deep and intense moments of consciousness and unconsciousness, hope and despair between the light and the dark. It is a new time when living things awaken, and a new day begins, a new era continues in the flowing of the unpredictable velocity of mortal life.

The exhibition focuses on fecr’s poetic, naïve, religious, earthy, vivid and lifeless situations, and inside has an interdisciplinary approach to artists producing in different styles. From twenty two countries, artists of different generations approach the fecr with different disciplines of the plastic arts as painting, sculpture, printing, and calligraphy, gilding, marbling, and miniature, solid and digital arts like video. The common point of the artists working in different techniques and styles is the fecr and their intersecting parallels with each other are the heterogeneous coexistence of different cultures and civilization.

The exhibition Fecr, with its multidimensional, multicultural and multi-faceted productions and traditional and contemporary, with various ties between the East and the West synthesis, creates fascinating associations and presents new doors of perception and meaning. Between the dark and the light, the fecr, dawn times open up a new day in which all the distinctions in the world can be transformed. In the exhibition, each new door opening up shows the symbol of a culture mix and, a synthesized and intertwined civilization. The independent but deliberate coexistence of a marbling study and a contemporary artwork gives the audience the hope and the clue that a hopeless and pessimistic world can change. The exhibition presents the imagination of a world from the traces of hope and change, while diversifying the possibilities of change. It transfers into the viewer the abstract and concrete variations of existence and absence, hope and despair with strange a striking indicators between print and painting and video and sculpture.

The FECR exhibition conveys the concepts of the world and emergence, life and death, existence and absence infinity and ending to the audience with art works created with various focus and combinations of eclectic civilizations between East and West. The artefacts in various media, which come side by side with life cycles and striking cultural memories, bring forefront the multicultural and intertwined traditions, as well as the world, life and people, hope and change.

The moment of every rise of the sun and every twenty-four hours of the world is a brand-new gift for life. To remember the night with the rise of the sun and the day with the arrival of the night. Interrogate life and death in finished and beginning loops. Searching for meaning in the strictest causes of existence when searching the boundaries of spirituality and reality. Between the natural rays of the sun, embracing the change every new-born day and thanking the existence is continuing. Achieving joy from frustration, life from lacklustre. Witnessing the survival of nature with miracles. Every new day is a new moment for the continuation of self and identity, the continuity of life and hope. A new fecr, routine and normal but breathtakingly fascinating moment. Waking up from the darkness which all is left behind in the serene, quietest times of the morning, to listen to the silent whisper of hope in thin breezes. Greeting the new day with a poetic smile. Feeling that the soul and the body are revitalized and filled with hope in the deep coolness of the morning. Why not? Why wouldn’t a new life and a new hope start with the every new-born day? At this very moment, the FECR exhibition takes the traditional and contemporary art as the basis for this occasion, and becomes a mix of rich East and West cultures fed under one another under a related framework. It presents an alternative and experimental richness and a multicultural image as a cultural platform where two cultures and views are brought together with an independent vision for the first time in the face of the sheer and unreasonable unity of the East and the West. The exhibition is a visual feast for the viewers in an enchanting atmosphere, creating cultural layers that return to the East and the West, thanks to its optimistic and constructive associates, who do not accept the visual harmony of the Eastern and Western, contemporary and traditional, on the same roof. FECR the cradle of breath-taking associates, presents the marvel of the West and the East, the perfect combination of contemporary and traditional arts, to the audience in a striking holistic and unity network.

Beste Gürsu Küratör Curator

Menü