Misyon & Vizyon

İnsan varlık göstermeye başladığı an itibariyle bilginin ve kültürün peşinde koşmuş, değişen dünya şartları içinde dönüşümün bir parçası olup ilim ve sanat ile ilerlemeyi sürdürmüştür. Yaradanın her kulunu donattığı öğrenme, öğretme, kendini ve yaşadığı evreni tanımlama konusunda dilin varlığından bile önce ortaya çıkan sanatın ilk adımları insanlar arasındaki köklü ve görünmez bağların oluştuğu iletişim ile kurulmuştur. İşte bu hikmet, sanat bu noktada bir yapı taşı, bir bağlaç, insanlar arasındaki köprüleri kurmuştur.

Sanatın kurduğu insanlar arasındaki dinamik ilişkiler ve yaşamsal ağların sentezlenmesi, evrensel bir kültürlerarasılığın devamlılığı, çeşitli geleneklerln, ideaların ve sanatsal birikimlerin aktarılması amacıyla RAMART PLATFORM kurulmuştur. RAMART PLATFORM 2019 yılında çok kültürlü ve medeniyetli yapıların tarih, etnografya, ilim, bilim, din gibi konuların görünürlük aldığı dönemlere geçmişe, bugüne ve yarına atıflarda bulunarak kültürler ve disiplinlerarası bir yaklaşım gütmektedir. Uluslararası bir alan olarak kurgulanan RAMART PLATFORM feyz aldığı bu zenginlikleri ön plana alarak, geçmişini ve örflerini, üst üste gelmiş, iç içe geçmiş birçok medeniyetin kültürel kimliğini belleğinde taşır. Sanatı ve sanatçıyı temsil ederken, çağdaş sanat ve doğu sanatı arasındaki ince köprüleri titizlikle ve medeniyetlerin beşiğinde buluşmuş gelenekler ve kültürlerin harmanlarıyla oluşturur. İnterdisipliner ve değişken kuşaklardan sanatçıları bir arada sergileyerek Türkiye sanatı ve uluslararası sanat ağları arasında sanat ile kurulan bağları geliştirmeyi hedeflemektedir.

RAMART PLATFORM, Türkiye’de geçmiş medeniyetler, kültür ve sanatın birleştiği üretimler ve sanatsal etkinlikler ile Türk Sanatı’nı, buraya ait sanatçıları yükseltme, dünya çapında görünürlüklerini artırma gayesi gütmektedir. Oluşturacağı platform sergiler ve kültürel etkinlikler ile yerelden enternasyonale, sınırlar ötesinden de ülke içine deneysel projeler ile çok kültürlü etkinlikleri buluşturan ve seyirciye sunan bir kurum olarak varlık gösterir. RAMART PLATFORM, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile çoğulcu ve katmanlı oluşumlar gerçekleştirerek sınırların içinde ve dışında yerel ve uluslararası sanatçıların bilinirlik ve görünürlüklerini artırarak sanat dünyasının kapsamını daha da genişletmektedir.

Menü